Maurits Vande Reyde: mijn strijdpunten

Dit is waar ik dagelijks voor strijd in het Vlaams Parlement en mijn stad Diest

Even dit nog: om alles wat ik dagelijks doe in het Vlaams Parlement en Diest in concrete dossiers op te sommen, zou ik heel erg veel tijd nodig hebben. Daarom vat ik hier even mijn belangrijkste thema’s samen. Als je meer informatie wil over mijn concrete voorstellen, vragen, tussenkomsten en initiatieven: klik hier voor een volledig overzicht. Je kan daarbij zoeken op trefwoorden. Of je kan mij altijd zelf info vragen over een concreet onderwerp of dossier.

Voldoende steun voor mensen met een beperking

De wachtlijsten voor mensen met een beperking zijn enorm. Momenteel zijn er ongeveer 20.000 mensen die op een wachtlijst staan en dus niet de steun krijgen waar ze recht op hebben. 

Ik wil dat het budget voor de steun van mensen met een beperking verhoogd wordt. Dat is al voor een deel gelukt: in 2021 kwam er 270 miljoen euro bij. Het werk is echter nog niet af. Wachtlijsten moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt. Dat kan door het belastinggeld naar de belangrijke zaken te laten gaan, zoals zorg en welzijn. 


Als je met een kinderwagen of rolstoel door onze dorpen en steden wandelt merk je het al snel: heel wat pleinen, stations, gebouwen en andere openbare plaatsen zijn moeilijk toegankelijk.

Voor een heel grote groep mensen is dat een dagdagelijks probleem.

Mensen met een beperking bijvoorbeeld. Maar ook ouders met een buggy, mensen die minder mobiel zijn of gewoon een tijdelijke blessure hebben. Elke dag komen zij voor hinderpalen te staan; op de stoep, in gebouwen en stations.

Ik vind het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om te gaan en staan waar hij of zij wil. Zo maakt iedereen pas echt deel uit van onze samenleving. Met het Universeel Ontwerp kunnen we dit bereiken. 

Universal Design (universeel ontwerp) betekent eigenlijk gewoon dit: op voorhand goed nadenken over hoe we onze openbare gebouwen en openbare plaatsen ontwerpen, zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Het begint dus allemaal in de ontwerpfase. Als de overheid bijvoorbeeld beslist een plein te renoveren, moet men erop letten dat het toegankelijk zal zijn voor iedereen zodat er achteraf geen dure aanpassingen nodig zijn. Een ander voordeel is dat als je een plaats toegankelijk maakt voor één specifieke groep (bijvoorbeeld rolstoelgebruikers), deze meteen ook voor heel wat andere mensen toegankelijk is (zoals mensen met een kinderwagen, stelten, etc.). Je geeft dus vrijheid aan een heel grote groep mensen. Iedereen heeft recht op een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving.

De overheid heeft daar een grote rol in te spelen. Ik pleit er dus voor dat de Vlaamse overheid en de lokale besturen het Universeel Ontwerp omarmen en zo Vlaanderen volledig toegankelijk maken voor iedereen

Stop de verspilling van ons belastinggeld​

Ons overheidsbeslag behoort tot de hoogste van de wereld. Meer dan de helft van wat mensen verdienen vloeit rechtstreeks naar de overheid. Dat is immens. En toch blijven begrotingstekorten bij elke regeringsvorming opnieuw opduiken. Alsof het normaal is. Wel, dat is het dus niet.

Het grote probleem is een overheid die aan duizenden dingen waar het eigenlijk niets te zoeken heeft. Miljarden van uw belastinggeld worden uitgegeven aan dingen als commerciële sportclubs, godsdiensten, tv-zenders waar niemand naar kijkt, nutteloze intercommunales, post- en treinbedrijven, enzovoort. Dit is pure verspilling van ons belastinggeld. Geld dat we beter voor andere dingen kunnen gebruiken.

Ondertussen worden echt belangrijke taken verwaarloosd. Mensen met een beperking moeten tot 20 jaar wachten op de juiste steun. Idem voor justitie waar de regen binnenloopt in de rechtbanken en dossiers aangetast zijn door schimmel. Idem voor onze veiligheid waar onze aangepaste tanks te klein zijn voor onze soldaten. En idem voor onze sleutelinfrastructuur zoals onze wegen die nu vaak in een erbarmelijke toestand verkeren. Dit kan niet. Dat zijn basisdingen die mensen van een overheid verwachten. We moeten dat op orde zetten en terug naar de essentie gaan.

Het is daarom hoog tijd om eens heel eerlijk te zijn tegenover iedereen. We kunnen als overheid niet alles en iedereen blijven betalen.

Dat ging al niet in de goede dagen en dat gaat al helemaal niet onder de huidige budgettaire omstandigheden. Hoog tijd dus om te bepalen wat de kerntaken van een overheid zijn. Daarom pleit ik voor een kerntakendebat waarbij de Vlaamse overheid zichzelf een spiegel voorzet. Een debat dat ertoe leidt dat er meer geld naar de essentiële zaken gaat.

De wachtlijsten voor mensen met een beperking zijn enorm. Momenteel zijn er ongeveer 20.000 mensen die op een wachtlijst staan en dus niet de steun krijgen waar ze recht op hebben. 

Ik wil dat het budget voor de steun van mensen met een beperking verhoogd wordt. Dat is al voor een deel gelukt: in 2021 kwam er 270 miljoen euro bij. Het werk is echter nog niet af. Wachtlijsten moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt. Dat kan door het belastinggeld naar de belangrijke zaken te laten gaan, zoals zorg en welzijn. 

Strenger migratiebeleid, naar een Australisch/Canadees model

Migratie is een gevoelig thema, dat vaak gekaapt wordt door twee kampen die lijnrecht tegenover elkaar staan. De ene groep is tegen elke vorm van migratie, de andere groep is naïef en wil alle migratie toelaten. Ik behoor tot geen van beide kampen. Voor mij is ieder mens evenwaardig, ongeacht wie je bent, wat je naam, huidskleur, afkomst of sexuele voorkeur is. Tegelijk vind ik dat de regels voor naar ons land te komen strikter moeten zijn.

Ik pleit daarom voor de gulden middenweg naar Australisch/Canadees voorbeeld. Deze landen hanteren een migratie aanpak die inzet op de strenge bewaking van de buitengrenzen. Dat moeten we in Europa ook doen. Wil dat zeggen dat we iedereen de toegang ontzeggen? Neen. Maar als je naar hier komt, moet je volop meebouwen. Dat wil zeggen: werken hebben, ondernemen, bijdragen aan het sociaal systeem alvorens er gebruik van te maken. Zo roepen we illegale migratie duidelijk een halt toe en stoppen mensensmokkelaars. 

Tegelijkertijd is er in ons Vlaanderen geen plaats voor racisme of discriminatie op basis van uiterlijk of religie. Iedereen die hier woont en mee bouwt aan onze samenleving is Vlaming. De ene is niet “meer Vlaming” dan de ander.

Denk mee, doe mee.

Hoe kan jij helpen?

Wil je jouw verhaal delen? Heb je hulp nodig? Of wil je misschien stage bij mij doen. Laat mij het dan zeker weten!