fbpx

Maurits Vande Reyde's Standpunten

Maurits Vande Reyde zetelt in het Vlaams Parlement om van Vlaanderen een warme en innovatieve regio te maken, die toegankelijk is voor iedereen.

Toegankelijkheid: Belangrijk voor iedereen

Als je met een kinderwagen of rolstoel door onze dorpen en steden wandelt merk je het snel: heel veel pleinen, stations, gebouwen en andere openbare plaatsen zijn moeilijk toegankelijk.

Voor een grote groep mensen is dat een dagelijks probleem. Mensen met een beperking bijvoorbeeld. Ouders met een buggy. Mensen die minder mobiel zijn of gewoon een tijdelijke blessure hebben. Voor hen zijn er elke dag hinderpalen. Op de stoep, in gebouwen of stations.

Ik vind het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om te gaan en staan waar hij wil. Zo maakt iedereen pas echt deel uit van onze samenleving. Met het Universeel Ontwerp kunnen we dit bereiken. 

Universal Design (universeel ontwerp) betekent eigenlijk gewoon dit: goed nadenken over hoe we onze openbare gebouwen en openbare plaatsen ontwerpen, zodat iedereen ze kan gebruiken.

Dat begint dus bij de ontwerpfase. Als de overheid bijvoorbeeld een plein renoveert, moet het erop letten dat het toegankelijk is voor iedereen. Zo zijn er achteraf ook geen dure aanpassingen nodig. En als je het voor één groep toegankelijk maakt (bijvoorbeeld: voor rolstoelgebruikers) is het meteen toegankelijk voor een hele grote groep andere mensen (bijvoorbeeld mensen met een kinderweg, stelten, etc.). Dat is geeft vrijheid aan een grote groep mensen. Iedereen kan een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving gebruiken.

De overheid heeft daar een grote rol in te spelen. Ik pleit er dus voor dat de Vlaamse overheid en de lokale besturen het Universeel Ontwerp omarmen en zo Vlaanderen volledig toegankelijk maken voor iedereen

Voldoende steun voor kinderen en volwassenen met een beperking

De wachtlijsten voor mensen met een beperking zijn enorm. Momenteel hebben ongeveer 40.000 mensen recht op steun. Hiervan zijn er al 25.000 mensen die steun krijgen. Maar ongeveer 15.000 mensen staan op de wachtlijsten en moeten wachten op de steun waar ze nu recht ophebben. Het volledig wegwerken van de wachtlijsten kost volgens de berekeningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap meer dan 1,6 miljard euro. Dit is geld dat de Vlaamse overheid momenteel niet kan vrijmaken. Maar ondertussen blijven er meer en meer mensen bijkomen die deze steun nodig hebben. 

Ik wil dat het budget voor de steun van mensen met een beperking verhoogd wordt. We moeten de wachtlijsten zo snel mogelijk wegwerken. De Vlaamse overheid heeft genoeg geld om dit probleem op te lossen, maar we kiezen er momenteel voor om dat geld te besteden aan dingen die niet nodig zijn. Het kan toch niet dat de Vlaamse overheid pro-wielerploegen sponsort terwijl er mensen op de wachtlijsten staan. 

We moeten dus keuzes maken. Hiervoor is er een grondig kerntaken debat aan de orde. De overheid moet zich enkel focussen op de essentie, de zaken van nationaal strategisch belang. Dit zijn collectieve goederen, een kwaliteitsvol onderwijs en de gezondheidszorg. Als de overheid zich enkel hiermee zou bezighouden dan zouden de wachtlijsten al lang opgelost geweest zijn. Daarom pleit ik voor een kerntaken debat dat de Vlaamse overheid een spiegel voorzet. Een kerntaken debat dat ertoe leidt dat er meer geld naar onze zorg gaat

Stop de verspilling van ons belastinggeld

Ons overheidsbeslag behoort tot de hoogste van de wereld. Meer dan de helft van wat mensen verdienen vloeit rechtstreeks naar de overheid. Dat is immens. En toch blijven begrotingstekorten elke regeringsvorming opnieuw opduiken. Alsof het normaal is. Wel, dat is het dus niet.

Het grote probleem is een overheid die aan duizenden dingen geld uitgeeft waar die niets te zoeken heeft. Miljarden van uw belastinggeld worden uitgegeven aan dingen als commerciële sportclubs, godsdiensten, tv-zenders waar niemand naar kijkt, nutteloze intercommunales, post- en treinbedrijven, enzovoort. Dit is pure verspilling van ons belastinggeld. Geld dat we voor betere dingen kunnen gebruiken.

Ondertussen worden echt belangrijke taken verwaarloosd. Mensen met een beperking moeten tot 20 jaar wachten op de juiste steun. Idem voor justitie waar de regen binnenloopt in de rechtbanken en dossiers aangetast zijn door schimmel. Idem voor onze veiligheid waar onze aangepaste tanks te klein zijn voor onze soldaten. En idem voor onze sleutelinfrastructuur zoals onze wegen die nu vaak in een erbarmelijke toestand verkeren. Dit kan niet. Dat zijn basisdingen die mensen van een overheid verwachten. We moeten dat op orde zetten en terug naar de essentie gaan.

Het is daarom hoog tijd om eens heel eerlijk te zijn tegenover iedereen. We kunnen als overheid niet alles en iedereen blijven betalen. Dat ging al niet in de goede dagen. Al helemaal niet onder de huidige budgettaire omstandigheden. Dringend tijd om te bepalen wat de kerntaken van een overheid zijn. Daarom pleit ik voor een kerntaken debat dat de Vlaamse overheid een spiegel voorzet. Een kerntaken debat dat ertoe leidt dat er meer geld naar de essentiële zaken gaat. 

De illegale migratie moet stoppen, we moeten gaan naar een Australisch/Canadees model

Migratie is een gevoelig thema, dat vaak gekaapt wordt door twee kampen die lijnrecht tegenover elkaar staan. De ene groep is tegen elke vorm van migratie, de andere groep is naïef en wil alle migratie toelaten. Ik behoor tot geen van beide kampen. We kunnen niet zomaar iedereen binnenlaten, maar mensen in ernstige nood moeten wel geholpen worden. 

Daarom pleit ik voor de gulden middenweg naar het voorbeeld van het Australisch/Canadees model. Wat is het Australisch/Canadees model? Het model is een migratie aanpak die inzet op de strenge bewaking van onze Europese buitengrenzen. Dit in combinatie met een focus op geschoolde legale migratie en het helpen van mensen in nood buiten onze grenzen. Dus een streng maar humaan beleid.

Dit betekent dat we aan onze buitengrenzen selecteren wie we toelaten en deze mensen hartelijk ontvangen. Deze mensen moeten zelfstandig kunnen leven en iets kunnen bijdragen aan onze samenleving. Tegelijkertijd is er in ons Vlaanderen geen plaats voor racisme of discriminatie op basis van uiterlijk of religie. Iedereen die hier woont en mee bouwt is evenveel Vlaming als een ander.

Ondertussen roepen we illegale migratie ook duidelijk een halt toe zodat we het verdienmodel van mensensmokkelaars doorbreken. Daarnaast moeten we zorgen voor een betere opvang in de gebieden die mensen ontvluchten. De huidige toestand in vele vluchtelingenkampen is momenteel beschamend. Bij internationale crisissen zoals oorlog moeten we volop inzetten op internationale samenwerking en de vluchtelingen zo goed mogelijk helpen eens ze veilig zijn. 

Minder politici, minder parlementen

België telt momenteel 528 nationale politici verdeeld over 6 parlementen en 6 regeringen. Dit zijn maar liefst 475 parlementsleden en 48 ministers. Per jaar kosten deze ons 690 miljoen euro. Dit is veel te veel en we kunnen het met veel minder doen.

Daarom pleit ik voor een vermindering van ongeveer 33% in het aantal parlementsleden:

  • In de Federale Kamer:              van 150 naar 100
  • In het Vlaams Parlement:         van 124 naar 85
  • In het Brussels Parlement:        van 89 naar 54 

Als ze dit ook in Wallonië zouden doen dan telt België direct 160 nationale politici minder. Dit kan perfect zonder dat de parlementen minder goed werken en het zou al een hele besparing zijn. Geld dat we voor meer essentiële dingen kunnen gebruiken. 

We moeten hier werk van maken. Ik werk momenteel dan ook aan een concreet voorstel om dit in het Vlaams Parlement waar te maken. 

Onze ondernemers volop steunen

Belgische ondernemers worden geconfronteerd met de derde hoogste belastingdruk in Europa. Enkel de bedrijven in Frankrijk en in Italië moeten meer belastingen betalen. Onze ondernemers betalen dus al veel belastingen. Dit maakt het heel moeilijk voor onze bedrijven om te groeien en internationaal te concurreren. Daarom moeten we onze ondernemers volop steunen en een goed economisch klimaat creëren. 

Om dit te bereiken moeten we beginnen met het verlagen van de bedrijfsbelastingen. Behalve hoge belastingen worden onze bedrijven ook geconfronteerd met een kluwen aan verschillende belastingen, zowel lokaal als federaal. Daarom pleit ik ook voor een vereenvoudiging van het belastingregime

Daarnaast moeten we volop inzetten op innovatie. De overheid moet innovatieve start-ups ondersteunen en investeren in innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Een innoverende economie is een gezonde economie die internationaal kan concurreren. 

Onze ondernemers moeten ook volledig inzetten op e-commerce. E-commerce kan enorm waardevol zijn voor onze consumenten en lokale ondernemers. Het is echter belangrijk dat buitenlandse webwinkels aan dezelfde regels worden onderworpen als lokale ondernemingen. Momenteel is dit vaak nog niet het geval. De overheid moet oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland tegengaan en inzetten op de digitalisering van onze handelaars. Zo kunnen we een gelijk speelveld creëren

Democratie werkt alleen maar door mensen zoals jij

Hoe kan jij helpen?

Wil je jouw verhaal delen? Heb je hulp nodig? Of wil je misschien stage bij mij doen. Laat mij het dan zeker weten!