Maurits Vande Reyde: mijn strijdpunten

Dit is waar ik dagelijks voor strijd in het Vlaams Parlement en mijn stad Diest
Maurits Vande Reyde aan het spreken tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement
Open Vld's Maurits Vande Reyde pictured during a plenary session of the Flemish Parliament in Brussels, Wednesday 24 June 2020. BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Toegankelijkheid: Belangrijk voor iedereen

Als je met een kinderwagen of rolstoel door onze dorpen en steden wandelt merk je het al snel: heel wat pleinen, stations, gebouwen en andere openbare plaatsen zijn moeilijk toegankelijk.

Voor een heel grote groep mensen is dat een dagdagelijks probleem.

Mensen met een beperking bijvoorbeeld. Maar ook ouders met een buggy, mensen die minder mobiel zijn of gewoon een tijdelijke blessure hebben. Elke dag komen zij voor hinderpalen te staan; op de stoep, in gebouwen en stations.

Ik vind het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om te gaan en staan waar hij of zij wil. Zo maakt iedereen pas echt deel uit van onze samenleving. Met het Universeel Ontwerp kunnen we dit bereiken. 

Universal Design (universeel ontwerp) betekent eigenlijk gewoon dit: op voorhand goed nadenken over hoe we onze openbare gebouwen en openbare plaatsen ontwerpen, zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Het begint dus allemaal in de ontwerpfase. Als de overheid bijvoorbeeld beslist een plein te renoveren, moet men erop letten dat het toegankelijk zal zijn voor iedereen zodat er achteraf geen dure aanpassingen nodig zijn. Een ander voordeel is dat als je een plaats toegankelijk maakt voor één specifieke groep (bijvoorbeeld rolstoelgebruikers), deze meteen ook voor heel wat andere mensen toegankelijk is (zoals mensen met een kinderwagen, stelten, etc.). Je geeft dus vrijheid aan een heel grote groep mensen. Iedereen heeft recht op een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving.

De overheid heeft daar een grote rol in te spelen. Ik pleit er dus voor dat de Vlaamse overheid en de lokale besturen het Universeel Ontwerp omarmen en zo Vlaanderen volledig toegankelijk maken voor iedereen

Voldoende steun voor kinderen en volwassenen met een beperking

De wachtlijsten voor mensen met een beperking zijn enorm. Momenteel zijn er ongeveer 40.000 mensen die recht hebben op steun. Daarvan krijgen 25.000 mensen reeds steun, wat positief is. Maar er zijn dus ook nog altijd 15.000 mensen die op een wachtlijst staan en dus niet de steun krijgen waar ze recht op hebben. Het volledig wegwerken van de wachtlijsten kost volgens de berekeningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap meer dan 1,6 miljard euro. Dit is geld dat de Vlaamse overheid momenteel niet kan vrijmaken. Maar ondertussen blijven er natuurlijk steeds mensen bijkomen die steun nodig hebben.

Ik wil dat het budget voor de steun van mensen met een beperking verhoogd wordt. Wachtlijsten moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt. De Vlaamse overheid heeft genoeg geld om dit probleem op te lossen, maar men kiest er momenteel voor dat geld te besteden aan allerlei andere zaken. Heel vaak zaken die absoluut niet nodig zijn. Het kan toch niet dat de Vlaamse overheid pro-wielerploegen sponsort terwijl er zo veel mensen met een beperking op wachtlijsten staan.

Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Hiervoor is een grondig kerntakendebat aan de orde. De overheid moet zich enkel focussen op de essentie, op de zaken van nationaal strategisch belang. Dit zijn collectieve goederen, een kwaliteitsvol onderwijs en een goede, betaalbare gezondheidszorg. Als de overheid dit deed, dan was er helemaal geen probleem van lange wachtlijsten. Daarom pleit ik voor een kerntakendebat waarbij de Vlaamse overheid zichzelf een spiegel voorzet. Een debat dat ertoe leidt dat er meer geld naar onze zorg gaat.

Stop de verspilling van ons belastinggeld

Ons overheidsbeslag behoort tot de hoogste van de wereld. Meer dan de helft van wat mensen verdienen vloeit rechtstreeks naar de overheid. Dat is immens. En toch blijven begrotingstekorten bij elke regeringsvorming opnieuw opduiken. Alsof het normaal is. Wel, dat is het dus niet.

Het grote probleem is een overheid die aan duizenden dingen waar het eigenlijk niets te zoeken heeft. Miljarden van uw belastinggeld worden uitgegeven aan dingen als commerciële sportclubs, godsdiensten, tv-zenders waar niemand naar kijkt, nutteloze intercommunales, post- en treinbedrijven, enzovoort. Dit is pure verspilling van ons belastinggeld. Geld dat we beter voor andere dingen kunnen gebruiken.

Ondertussen worden echt belangrijke taken verwaarloosd. Mensen met een beperking moeten tot 20 jaar wachten op de juiste steun. Idem voor justitie waar de regen binnenloopt in de rechtbanken en dossiers aangetast zijn door schimmel. Idem voor onze veiligheid waar onze aangepaste tanks te klein zijn voor onze soldaten. En idem voor onze sleutelinfrastructuur zoals onze wegen die nu vaak in een erbarmelijke toestand verkeren. Dit kan niet. Dat zijn basisdingen die mensen van een overheid verwachten. We moeten dat op orde zetten en terug naar de essentie gaan.

Het is daarom hoog tijd om eens heel eerlijk te zijn tegenover iedereen. We kunnen als overheid niet alles en iedereen blijven betalen.

Dat ging al niet in de goede dagen en dat gaat al helemaal niet onder de huidige budgettaire omstandigheden. Hoog tijd dus om te bepalen wat de kerntaken van een overheid zijn. Daarom pleit ik voor een kerntakendebat waarbij de Vlaamse overheid zichzelf een spiegel voorzet. Een debat dat ertoe leidt dat er meer geld naar de essentiële zaken gaat.

De illegale migratie moet stoppen, we moeten gaan naar een Australisch/Canadees model

Migratie is een gevoelig thema, dat vaak gekaapt wordt door twee kampen die lijnrecht tegenover elkaar staan. De ene groep is tegen elke vorm van migratie, de andere groep is naïef en wil alle migratie toelaten. Ik behoor tot geen van beide kampen. We kunnen niet zomaar iedereen binnenlaten, maar mensen in ernstige nood moeten wel geholpen worden. 

Ik pleit daarom voor de gulden middenweg naar Australisch/Canadees voorbeeld. Deze landen hanteren een migratie aanpak die inzet op de strenge bewaking van onze Europese buitengrenzen. Dit in combinatie met een focus op geschoolde, legale migratie en het helpen van mensen in nood. Het gaat dus om een streng, maar humaan beleid.

We moeten dus aan onze buitengrenzen selecteren wie we toelaten en deze mensen hartelijk ontvangen. Het is belangrijk dat deze mensen zelfstandig kunnen leven en hun steentje kunnen bijdragen aan onze samenleving. Tegelijkertijd is er in ons Vlaanderen geen plaats voor racisme of discriminatie op basis van uiterlijk of religie. Iedereen die hier woont en mee bouwt aan onze samenleving is Vlaming en de een is niet “meer Vlaming” dan de ander.

Ondertussen roepen we illegale migratie duidelijk een halt toe zodat we het verdienmodel van mensensmokkelaars doorbreken. Daarnaast is het van cruciaal belang dat we zorgen voor een betere opvang in de gebieden die mensen ontvluchten. De huidige toestand in vele vluchtelingenkampen is ronduit beschamend. Bij internationale crisissen zoals oorlog moeten we volop inzetten op internationale samenwerking en de vluchtelingen zo goed mogelijk helpen eens ze veilig zijn.

Minder politici, minder parlementen

België telt momenteel 528 nationale politici verdeeld over 6 parlementen en 6 regeringen. Dit zijn maar liefst 475 parlementsleden en 48 ministers. Per jaar kosten deze ons 690 miljoen euro. Dit is veel te veel en we kunnen het met veel minder doen.

Daarom pleit ik voor een vermindering in het aantal parlementsleden met ongeveer 33%:

  • In de Federale Kamer: van 150 naar 100
  • In het Vlaams Parlement: van 124 naar 85
  • In het Brussels Parlement: van 89 naar 54 

Doet Wallonië hetzelfde, dan telt België al meteen 160 nationale politici minder. Dit kan perfect zonder dat de parlementen minder goed werken en het zou al een hele besparing zijn. Het bespaarde geld kunnen we dan voor de meer essentiële dingen gebruiken.

We moeten hier werk van maken. Ik werk momenteel dan ook aan een concreet voorstel om dit in het Vlaams Parlement waar te maken. 

En de Senaat die moet natuurlijk gewoon afgeschaft worden.

Onze ondernemers volop steunen

Belgische ondernemers worden geconfronteerd met de derde hoogste belastingdruk in Europa. Enkel de bedrijven in Frankrijk en in Italië moeten nog meer belastingen betalen. Deze hoge belastingdruk maakt het heel moeilijk voor onze bedrijven om te groeien en om internationaal te concurreren. Daarom moeten we onze ondernemers volop steunen en een goed economisch klimaat creëren.

Om dit te bereiken moeten we beginnen met het verlagen van de bedrijfsbelastingen. Behalve hoge belastingen worden onze bedrijven ook geconfronteerd met een kluwen aan verschillende belastingen, zowel lokaal als federaal. Daarom pleit ik ook voor een vereenvoudiging van het belastingregime

Daarnaast moeten we volop inzetten op innovatie. De overheid moet innovatieve start-ups ondersteunen en investeren in innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Een innoverende economie is een gezonde economie die internationaal kan concurreren. 

Onze ondernemers moeten ook volledig inzetten op e-commerce. E-commerce kan enorm waardevol zijn voor onze consumenten en lokale ondernemers. Het is echter belangrijk dat buitenlandse webwinkels aan dezelfde regels worden onderworpen als lokale ondernemingen. Dat is momenteel helaas nog vaak niet het geval. De overheid moet oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland tegengaan en inzetten op de digitalisering van onze handelaars. Enkel zo kunnen we een gelijk en eerlijk speelveld creëren.

Denk mee, doe mee.

Hoe kan jij helpen?

Wil je jouw verhaal delen? Heb je hulp nodig? Of wil je misschien stage bij mij doen. Laat mij het dan zeker weten!